قیمت آپارتمان در تهران ۱ مرداد ۱۴۰۱/ خانه در تیر چقدر گران شد؟

قیمت آپارتمان در تهران ۱ مرداد ۱۴۰۱/ خانه در تیر چقدر گران شد؟
مرکز آمار، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده و بر اساس آن، روند تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه مسکن در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی تفاوت‌‌هایی داشته است. در این میان آمارها از کاهش تولید مسکن حکایت می‌کنند. این موضوع چه تاثیری بر بازار دارد؟

به گزارش نجواخبر، مرکز آمار اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیر ١۴٠١ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی که گذشت، روند نرخ تورم ماهانه و سالانه بخش مسکن، برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری و روستایی افزایشی و تورم نقطه‌ای کاهشی بوده است.

در حالی که در خرداد، روند نرخ تورم ماهانه این بخش، برای خانوارها در سطح کشور و مناطق شهری کاهشی و تورم نقطه‌ای و سالانه این بخش افزایشی بود. برای برای خانوارهای روستایی هر سه مورد افزایش یافته بود.
آمارها چه می‌گویند؟

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در کشور (درصد تغییر عدد شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل آن)، در ماه تیر ۱۴۰۱، افزایشی بوده است. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار، ۳،۹ درصد ثبت شده، در حالی که در خرداد ۲،۳ درصد بوده است. مقایسه دو عدد، افزایش ۶۹،۵۷ درصدی را در تورم ماهانه، نشان می‌دهد. در حالی این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت هشت درصد کاهش یافته بود.

اما نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل)، در چهارمین ماه سال جاری، کاهشی و ۳۱،۸ درصد بوده است. این رقم در خرداد ۳۱،۹ درصد اعلام شد. مقایسه دو عدد، کاهش ۰،۳۱ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای این بخش نشان می‌دهد. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۴،۵۹ درصد افزایش یافته بود.

همچنین، نرخ تورم سالانه نیز شاخص مهمی در بررسی تحولات بازار مسکن محسوب می‌شود. این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه این بخش، در تیر سال ۱۴۰۱ به ۲۸،۱ رسید.

مرکز آمار، این رقم را در خرداد سال جاری، ۲۷،۵ درصد اعلام کرده بود. این به معنای افزایش ۲،۱۸ درصدی، در نرخ تورم سالانه بخش مسکن است. این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت ۱،۱۰ درصد افزایش یافته بود.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق شهری به ترتیب به ۴، ۳۱،۸ و ۲۸،۱ درصد رسیده است. این ارقام در خرداد ۲،۳، ۳۱،۹ و ۲۷،۴ درصد بود. به عبارت دیگر گزارش‌ها گویای کاهش ۰،۳۱ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۷۳،۹۱ و ۲،۵۵ درصدی در نرخ تورم ماهانه و سالانه خانوارهای شهری، برای این بخش است.

از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار می‌گوید که نرخ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در مناطق روستایی به ترتیب به ۲،۷، ۳۰،۶ و ۲۹،۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام در خرداد ۲،۴، ۳۱،۹ و ۲۹ درصد رسیده بود. در نتیجه، گزارش‌ها کاهش ۴،۰۸ درصدی را در نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش ۱۲،۵ و ۱،۰۳ درصدی را در نرخ تورم ماهانه و سالانه خانوارهای روستایی، برای بخش مسکن نشان می‌دهند.

در این میان، طبق آخرین آمارها تولید مسکن در پایین‌ترین میزان خود در ۱۸ سال گذشته قرار دارد. آن هم در سالی که دولت وعده جهش تولید مسکن را داده بود. از سویی دیگر به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، تقاضاها برای خرید نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.این مسائل به‌طور کلی چه تأثیری بر بازار مسکن در آینده دارد؟

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در علم اقتصاد برابری عرضه و تقاضا متعادل‌کننده قیمت است. درحال حاضر در حوزه مسکن نه میزان عرضه کافی است و نه تقاضای شفافی وجود دارد. به‌همین دلیل شاهد تقاضای سوداگرانه در اقتصاد مسکن هستیم.

او ادامه داد: زمانی که تقاضای غیرموثر و سوداگرانه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت افزایش تولید آپارتمان برای حوزه مصرفی کافی باشد.

این کارشناس همچنین گفت: تقاضای سرمایه‌ای در نهایت باعث بهم خوردن قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی در مرحله اول به منظور تعادل‌بخشی به قیمت،باید روند سرمایه مسکن مدیریت شده و بعد از آن با شناسایی متقاضی واقعی، به همان میزان مسکن ساخته شود.

او توضیح داد: به طور کلی درصورتی که تولید مسکن در کشور با رکود مواجه شود، این انباشت تقاضا حتی در حوزه مصرفی هم تشدید پیدا می‌کند. از ظرفی دیگر، آن تقاضای سرمایه‌ای که باعث بهم خوردن تعادل قیمت مسکن است، به عنوان یک کاتالیزور، مسئله افزایش قیمت را تشدید می‌کند.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ جماران ۱۶۰ ۲ ۱۰ ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ اشرفی اصفهانی
۱۱۰
۸ ۶ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ زرگنده ۱۱۷ ۲ ۹ ۶۰٬۳۴۱٬۰۰۰
۴ تهرانپارس ۶۱ ۱ ۵ ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ شهران ۱۰۲ ۴ ۳ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ امیرآباد ۸۶ ۱ ۵ ۷۴٬۴۱۸٬۰۰۰
۷ پیچ شمیران ۱۲۰ ۴ ۳ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ تهرانپارس شرقی ۴۸ ۱ ۳۰ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ شمشیری مهرآباد ۴۴ ۱ ۲ ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰
۱۰ جیحون ۶۰ ۳ ۱۵ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ میدان قزوین مازندران ۵۰ ۱ ۸ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ میدان شهدا شکوفه ۱۰۳ ۱ ۳ ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰
۱۳ بلوار ابوذرمسلم شمالی ۵۸ ۲ ۹ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ نبرد شمالی ۴۸ ۱ ۹ ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۵ مشیریه ۷۵ ۲ ۳ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ خزانه ۶۰ ۲ ۶ ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۷ آزادی ۱۱۲ ۳ ۱۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ یافت آباد ۹۶ ۲ ۲۰ ۲۰٬۶۶۷٬۰۰۰
۱۹ عبدل آباد ۶۱ ۲ ۱۴ ۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰
۲۰ شهر ری ۱۰۰ ۳ ۱۲ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ چیتگر، دریاچه ۱۴۵ ۷ ۲ ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰
۲۲ شهرک راه آهن ۹۰ ۲ ۶ ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰

 


لینک کوتاه https://www.najvakhabar.ir/news/1192

دیدگاه‌ها

در حال ثبت دیدگاه...

مخاطب گرامی توجه فرمایید: نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب